17 Oktober 2013

Na lang zoeken in de archieven van Belgie eindelijk gevonden wat ik zocht. de doop van Jan Michielz Mobron. Pauwel schreef al op het stamboom forum dat ik in de richting van Wallonië moest zoeken en dat klopte. Jan Michielz Mobron is geboren in Liege Belgie onder de naam  Joannem Michaelem Monbron op zaterdag 10 9bris 1668.

Onze stamvader is nu: Michiel Monbron

Onze stammoeder      : Margreta Hanson ~ 7 7bris 1643 Tilff, Belgie.

Hun eerste zoon: Jan Michielsz Mobron
Eerst schoondochter: Maritje Driks tweede schoondochter Lijsbeth Lamberts

Tijdlijn tot nu toe: 1668 Geboren 1689 Eerste registratie van de stamvader in de Confessieregisters van Amsterdam, hij komt dan uit Visee (Wezet Belgie). 1701 Huwelijk met Maritje Dirks, stamvader staat geregistreerd als van Doornick. 1703 Maritje is ziek en er wordt een testament opgesteld. De stamvader staat nu vermeld als Mobro. 1703 De stamvader her trouwt met Lijsbeth Lamberts nu onder zijn volledige naam Jan Michielsz Mobron 4-12-1742 Overlijdt hij op +/- 71 jarige leeftijd te Monnickendam.

JA Mobron

er staan diversen berichten op http://kranten.kb.nl van JA Mobron in de tijd van Batavia.

Volgens een krant uit 29-08-1849 blijkt de volledige naam Johannes Antonie te zijn hij is een Indo-Europeaan dus aldaar geboren. Dit bericht kwam niet eerder naar voren door een spel fout van de achternaam, Mobrom.

Citaat uit een boek. ”

244 DE NEDERLANDSCHE MACHT OP BALI EN LOMBOK.

Nederlandsche Handel Maatschappij-plan in Batavia ondervond.

De afgezant had den heer Mobron in dienst genomen a ƒ 200 per maand, een merkwaardig type, die zijn bescheiden rol in de gebeurtenissen van Bali en Lombok vervulde. Hij was een Indo-Europeaan van Java, die met zijn brik Goenoeng Api jaren lang handel had gedreven op deze eilanden; een dier romantische figuren — en wel te beschouwen als de laatste van deze — die in de twee voorafgaande eeuwen als handeldrijvende «burgers» zoovele wild-avontuurlijke gebeurtenissen op de kusten van Bali en Lombok hadden beleefd. Omstreeks 1835 was hij met zijn brik de Laboehan-Tring-baai (Westkust van Lombok) binnengeloopen om zijn vaartuig te herstellen. Daar werd hij door ziekte overvallen ; zijn equipage deserteerde en sedert leefde hij als berooid man onder de bescherming van Karangasem. Toen de oorlog uitbrak werd hij naar de poeri van Karangasem ontboden en na afloop daarvan ging hij naar Ampenan, waar Wetters hem in ellendigen staat aantrof. Daar Karangasem de verliezende partij was had men hem van alles beroofd. Wetters gaf hem gelegenheid naar Soerabaja te komen, waar hij in dienst trad van Granpré Molière’s expeditie. Wetters meent, dat hij geen deel had genomen aan den oorlog; Helms verhaalt, dat hij adjudant was van Lange (Karangasem-partij) en commandant van diens artillerie. Op een dag springt zijn kruitmagazijn in de lucht en verwoest het dorp, waarbij dit lag. De verbitterde inboorlingen willen hem te lijf gaan en Mobron redt slechts zijn leven door zich een geheelen dag met het hoofd boven water in een vijver te verschuilen. 1″

  1. Wie zijn de ouders
  2. Geboorte plaats
  3. Geboorte datum

 

Historische Kranten - ja Mobron

ja mobron 1848

’t Waaltje de novo

In het confessieregister van 24 april 1698 staat Jan Michielsz Mobron alias ’t Waaltje de Novo.

Mijn nieuwsgierigheid was direct weer gewekt en google met die handel. Als snel vond ik dat Waaltje kon staat voor een doodlopende arm van de Waal, lokaal door de mensen ’t Waaltje, lokatie bij Hendrik-Ido-Ambacht.

Damm, Nog een plaats in zijn leven, eerst Visee, dan Doornick en nu Hendrik-Ido-Ambacht aan het lijstje, waar komt hij toch van daan.

Hulp komt al snel van Pauwel via stambookforum.nl, hier onder zijn uitleg.

De novo betekent opnieuw. ’t Waaltje zal vermoedelijk verwijzen naar zijn herkomst: Wallonië. Mogelijk was hij bovendien voor die tijd klein van stuk en werd het verkleinwoord het Waaltje gebruikt.

Nu Doornick en Visee sluiten hier op aan, het wordt dus zoeken in de Zuiderlijke Nederlanden.11_04_26_Immigratie 17e eeuw (side) Kaart

Johannes Paulus Mobron, Deken van Schiedam

Bij mijn zoektocht in oude kranten, kwam ik een artikel tegen, over de beeiding van ene JP Mobron tot Pastoor te Wieringen in 1871. JP was moeilijk terug te vinden in de stamboom, dus maar even een mail gestuurd naar het Bisdom Haarlem Amsterdam waar Wieringen onder valt. Hier onder het antwoord.

 

 

 

***         Joannes Paulus Mobron (1839-1907)

–              Geboren te Monnickendam op 14 september 1839

–              Priester gewijd te Haarlem op 15 augustus 1863

–              Kapelaan te Lutjebroek (1863-1864)

–              Kapelaan te Lisse (1864-1867)

–              Kapelaan te Vlaardingen (1867-1871)

–              Pastoor te Wieringen (1871-1876)

–              Pastoor te Overschie (1876-1907)

–              Benoemd tot deken van het Dekenaat Schiedam per 14 juni 1902

–              Onverwachts overleden op 25 november 1907 toen hij bij de installatie van de Zeer Eerwaarde Heer J.P. Westerhof als Pastoor van Oude-Tonge op het eiland Flakkee vertoefde.

Bij zijn parochianen maakte Pastoor Mobron zich in die lange jaren te Overschie bemind, niet met woorden maar met daden. Bekend was vooral zijn milddadigheid.

–              Begraven te Overschie

Verder vond ik in het tijdschrift “Sint Bavo”- Godsdienstig Weekblad van het Bisdom Haarlem, 6e jaargang (1903) op pagina 503 aan portretfoto van de pastoor bij gelegenheid van zijn 40-jarig priesterfeest in augustus 1903.

U vindt de foto in de bijlage bij hier.

Een bijzondere band tussen Mobron en Beresteijn

Op 8 Oktober 1941 wordt Hermanus Mobron (mijn opa) op transport gezet naar AEG in Berlijn. Op zich niet bijzonder want er zijn natuurlijk honderden voor hem en na hem gegaan. Hij is echter niet alleen, samen met gaat Petro Louis Josias Bruno Beresteijn. Ook dit is nog allemaal normaal, tot ik de kaart eens goed bekijk. De adressen 3de Helmerstaat en Sloterkade liggen niet ver bij elkaar vandaan. Maar dan, onder de kop begunstigde staan twee namen: Mevr. A. Mobron van Kerkwijk (mijn oma) en Mevr. H. Beresteijn van Kerkwijk. Na wat rond bellen binnen mijn familie (broers van mijn vader en vader zelf) kom ik er achter dat zij deze man en vrouw niet kennen.

Er zit dus niets anders op om de tak Kerkwijk eens te gaan onderzoeken. En wat blijkt, het zijn twee achter nichten van elkaar geweest. Mogelijk hebben zij dit nooit van elkaar geweten, de wereld is klein.

Mijn opa is overigens teruggekomen en meneer Beresteijn ook. Hij gaat scheiden eind 1945  en her trouwd en vestigt zich in Zaandam, waar hij uiteindelijk overlijd.

transport kaart opa Mobron

Overlijden van een J. Mobron

OP 26 nov. 1822 overlijd er op Gissee (Huidig: Gresik Java) J. Mobron. In theorie zou het om de zelfde Mobron kunnen gaan. Een klein reken sommetje leert namelijk dat 1822 – 64 jaar = 1758. Jan komt in dienst van de VOC

in 1774 en zou dan 16 jaar kunnen zijn. Dit maakt dan dat hij rond 1758 geboren moet zijn en er staat in de stamboom een Johannes Mobron geboren 12-11-1756 in.

Historische Kranten - actualiteiten uit het verleden - Google Chrome_2013-08-29_18-55-35

Berichtnavigatie

1 2 3 4 5
Scroll naar boven