Confessie 22-9-1689 vertaling

5 september, 2013 Uit Door Hans

Via stamboom.nl heb ik een vertaling gekregen de eerste confessie, met dank aan Pauwel :

1        Jan Michel Mobron van Visee
2        out 19 jaar wolkammer
3        gevr(aaght) of niet waar is dat maandag
4        voerleden ten seven uren hij
5        met en nevens twee andere per-
6        sonen is geweest in de Hartestraat
7        alwaar niet alleen pijpestelde
8        zij hebben aangerocht maar
9        ook de messen getrocken waar-
10        mede niet alleen na enige lieden
11        hebben gesneden maar ook
12        sijn cameraat imand heeft
13        gequest gehad.
14        Seght neen dat hij geen mes
15        heeft getrocken maar dat sulck
16        is gedaan bij diegeen die bij
17        hem waren met namen Piet Staart
18        en Claas een sijreder wonende
19        op de Elantsgraft bij een ruyter-
20        wacht niettegenstaande Cris-
21        tiaen Dirckse Cuijper en Peter
22        van der Smale in judicio pre-
23        sent bijde hem gev(raaghde) in facie
24        aanseggen waar en waarach-
25        tig te sijn en gesien te hebben
26        dat hij gev(raaghde) mede een bloot
27        mes heeft gehad dogh dat
28        niet hij maar een van de
29        andere de man heeft gequest.
30        Actum en present
31        ut supra
 
moet nog gecontroleerd