Confessie 25-04-1698 vertaling

7 september, 2013 Uit Door Hans

met dank aan Pauwel ,

1 Jan Michielse Mobron van Amsterdam alias
2 ’t Waaltje out 26 jaaren dwijlemaacker.
3 Bekent in sijn jol gehadt te hebben een partije kooper
4 dat gestoolen is uyt een vat, leggende in de Kalverstraat
5 voor de deur van een kooperslaager, en die ontvangen
6 van een persoon genaamt Karel woonende in de
7 Passeerderstraat, en bekent meede te hebben helpen draagen.
8 Actum den 25 april 1698
9 pr(ese)nt ut supra.