Confessie 26-04-1698 vertaling

7 september, 2013 Uit Door Hans

met dank aan Pauwel ,

1 Jan Michielse Mobron van Amsterdam alias
2 ’t Waaltje de novo gehoort.
3 Bekent nu omtrent een jaar geleeden van het schip
4 van capitijt Van Laar van de reede gevallen te sijn, en
5 gelaarst.
6 Gev(raaghd) of niet de valse steenen waarin loot gegooten is
7 gegooten hem in iudicio vertoont en die bij hem gevonden
8 en uyt sijn sack gehaalt sijn de sijne sijn.
9 Seght ja dat die uyt sijn sack gehaalt sijn, en die
10 gevonden te hebben aan de nieuwen brugh, en die te willen
11 verkoopen.