JA Mobron

13 september, 2013 Uit Door Hans

er staan diversen berichten op http://kranten.kb.nl van JA Mobron in de tijd van Batavia.

Volgens een krant uit 29-08-1849 blijkt de volledige naam Johannes Antonie te zijn hij is een Indo-Europeaan dus aldaar geboren. Dit bericht kwam niet eerder naar voren door een spel fout van de achternaam, Mobrom.

Citaat uit een boek. ”

244 DE NEDERLANDSCHE MACHT OP BALI EN LOMBOK.

Nederlandsche Handel Maatschappij-plan in Batavia ondervond.

De afgezant had den heer Mobron in dienst genomen a ƒ 200 per maand, een merkwaardig type, die zijn bescheiden rol in de gebeurtenissen van Bali en Lombok vervulde. Hij was een Indo-Europeaan van Java, die met zijn brik Goenoeng Api jaren lang handel had gedreven op deze eilanden; een dier romantische figuren — en wel te beschouwen als de laatste van deze — die in de twee voorafgaande eeuwen als handeldrijvende «burgers» zoovele wild-avontuurlijke gebeurtenissen op de kusten van Bali en Lombok hadden beleefd. Omstreeks 1835 was hij met zijn brik de Laboehan-Tring-baai (Westkust van Lombok) binnengeloopen om zijn vaartuig te herstellen. Daar werd hij door ziekte overvallen ; zijn equipage deserteerde en sedert leefde hij als berooid man onder de bescherming van Karangasem. Toen de oorlog uitbrak werd hij naar de poeri van Karangasem ontboden en na afloop daarvan ging hij naar Ampenan, waar Wetters hem in ellendigen staat aantrof. Daar Karangasem de verliezende partij was had men hem van alles beroofd. Wetters gaf hem gelegenheid naar Soerabaja te komen, waar hij in dienst trad van Granpré Molière’s expeditie. Wetters meent, dat hij geen deel had genomen aan den oorlog; Helms verhaalt, dat hij adjudant was van Lange (Karangasem-partij) en commandant van diens artillerie. Op een dag springt zijn kruitmagazijn in de lucht en verwoest het dorp, waarbij dit lag. De verbitterde inboorlingen willen hem te lijf gaan en Mobron redt slechts zijn leven door zich een geheelen dag met het hoofd boven water in een vijver te verschuilen. 1″

  1. Wie zijn de ouders
  2. Geboorte plaats
  3. Geboorte datum

 

Historische Kranten - ja Mobron

ja mobron 1848