Confessie 26-04-1698 vertaling

met dank aan Pauwel ,

1 Jan Michielse Mobron van Amsterdam alias
2 ’t Waaltje de novo gehoort.
3 Bekent nu omtrent een jaar geleeden van het schip
4 van capitijt Van Laar van de reede gevallen te sijn, en
5 gelaarst.
6 Gev(raaghd) of niet de valse steenen waarin loot gegooten is
7 gegooten hem in iudicio vertoont en die bij hem gevonden
8 en uyt sijn sack gehaalt sijn de sijne sijn.
9 Seght ja dat die uyt sijn sack gehaalt sijn, en die
10 gevonden te hebben aan de nieuwen brugh, en die te willen
11 verkoopen.

Confessie 25-04-1698 vertaling deel 2

met dank aan Pauwel ,

10 Stoffel Janse Broeckhooven van Amsterdam out 18
11 jaaren wolspinder.
12 Ge(vraaght) of niet hij gev(raaghde) nevens Jan Michielse hier meede-
13 gev(raaghde) tussen voorleede maandags en dinghsdags ’s naght
14 acht[?] daagen heeft gestoolen een partije out kooper
15 uyt een vat leggende in de stoep van een koperslaager
16 in de Kalverstraat.
17 Seght neen maar dat hij ’t gemelde kooper van de kam[?]er
18 van de joot heeft helpen draagen, op ordere van een persoon
19 Carel genaamt.
20 Actum ut supra.

Confessie 25-04-1698 vertaling

met dank aan Pauwel ,

1 Jan Michielse Mobron van Amsterdam alias
2 ’t Waaltje out 26 jaaren dwijlemaacker.
3 Bekent in sijn jol gehadt te hebben een partije kooper
4 dat gestoolen is uyt een vat, leggende in de Kalverstraat
5 voor de deur van een kooperslaager, en die ontvangen
6 van een persoon genaamt Karel woonende in de
7 Passeerderstraat, en bekent meede te hebben helpen draagen.
8 Actum den 25 april 1698
9 pr(ese)nt ut supra.

VOC opvarenden

Onze familie kent ook twee VOC opvarenden, wie het precies zijn geweest in de stamboom is nog niet duidelijk.

Het gaat om Drick en Jan Mobron.

Dirck gaat uit dienst van het schip Schip Jonkvrouwe Sibilla Anthoinetta in 1794. Hij is dan vanaf 14 juli 1779 in dienst geweest bij de VOC als Hooploper (Helpende van matrozen).

Jan echter, ook Hooploper, komt op  27 oktober 1774 in dienst maar zal op dinsdag 9 oktober 1792 in Batavia ontslagen worden en niet terug varen.

Confessie 22-9-1689 vertaling

Via stamboom.nl heb ik een vertaling gekregen de eerste confessie, met dank aan Pauwel :

1        Jan Michel Mobron van Visee
2        out 19 jaar wolkammer
3        gevr(aaght) of niet waar is dat maandag
4        voerleden ten seven uren hij
5        met en nevens twee andere per-
6        sonen is geweest in de Hartestraat
7        alwaar niet alleen pijpestelde
8        zij hebben aangerocht maar
9        ook de messen getrocken waar-
10        mede niet alleen na enige lieden
11        hebben gesneden maar ook
12        sijn cameraat imand heeft
13        gequest gehad.
14        Seght neen dat hij geen mes
15        heeft getrocken maar dat sulck
16        is gedaan bij diegeen die bij
17        hem waren met namen Piet Staart
18        en Claas een sijreder wonende
19        op de Elantsgraft bij een ruyter-
20        wacht niettegenstaande Cris-
21        tiaen Dirckse Cuijper en Peter
22        van der Smale in judicio pre-
23        sent bijde hem gev(raaghde) in facie
24        aanseggen waar en waarach-
25        tig te sijn en gesien te hebben
26        dat hij gev(raaghde) mede een bloot
27        mes heeft gehad dogh dat
28        niet hij maar een van de
29        andere de man heeft gequest.
30        Actum en present
31        ut supra
 
moet nog gecontroleerd

Berichtnavigatie

1 2 3 4 5
Scroll naar boven