(NN) Nomen nescio

Nomen nescio (NN) of te wel, “Ik ken zijn naam niet”, zijn een aantal anonieme personen in de stamboom.