Was Jan Michielse Mo(n)bron de eerste op Nederlandse bodem?

22 december, 2013 Uit Door Hans

Was Jan Michielse Mo(n)bron de eerste Monbron op Nederlandse bodem? Nee.

Er is een nieuwe site ipv kb.kranten.nl en daar kan ook worden gezocht in boeken.

Er is een boek uit 1761 van Florent Le Comte, het boek heet  “Het konst-cabinet der bouw- schilder- beeldhouw- en graveerkunde, of inleiding tot de kennis der fraaije weetenschappen, vervat in de schilderyen, standbeelden en prenten”. Hij schrijft in dit boek onder andere over een expositie in het Louvre, september 1699, waar een doek hangt van de Franse schilder Nicolas de Largillière (10 oktober 1656 –  20 maart 1746).

Ik citeer van pagina 317: “Aan het elfde Penant vertoonde zig het Pourtret van den Heer de Monbron, Gouverneur van Camerik, ten voeten uit en byna leevensgroot gefchildert door den Heer de Largillière.”